ผู้เข้าร่วมจะได้รับ CE 24 คะแนน

ผู้เข้าร่วมจะได้รับ CE 24 คะแนน เมื่อเข้าร่วมและทำชุด คำถาม คำตอบ ภายในงาน

Leave a Reply